Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska

image_pdfimage_print

Absolwent specjalności Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska jest przygotowany do: projektowania, budowy, eksploatacji, pomiarów oraz prac naukowo badawczych w zakresie systemów i urządzeń do ochrony środowiska, a także realizacji zadań inwestycyjnych. Dotyczy to: maszyn i urządzeń do ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, konstrukcji i technologii wykonania urządzeń stosowanych w oczyszczalniach mechanicznych, chemicznych i biologicznych, ochrony gleb poprzez budowę i eksploatację urządzeń do utylizacji odpadów oraz regeneracji gleby, zabezpieczeń stosowanych w ochronie przed hałasem i wibracjami, pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie oraz metod prowadzenia monitoringu, prowadzenia prac naukowo – badawczych i rozwojowych w zakresie konstrukcji oraz systemów i urządzeń ochrony środowiska w przemyśle, ograniczenia niskiej emisji.