Ważne informacje

1. Rozpoczęła się sprzedaż ubezpieczeń NNW na rok akademicki 2020/2021. W tym roku
ze względu na ograniczenie w działaniach dziekanatów sprzedaż będzie odbywała się w
formie online poprzez stronę internetową Samorządu Studenckiego:
http://www.samorzad.pk.edu.pl/ w zakładce Ubezpieczenia lub poprzez stronę:
 
W tym roku można nabyć Ubezpieczenie NNW Standard – 45zł lub Ubezpieczenie NNW + OC
– 55zł. Wszystkie szczegóły znajdują się na wyżej wymienionych stronach.
 
(W Załączniku przesyłam również plakat)
 
(Ogłoszenie do studentów I roku):
2. Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Samorząd Studencki ma
obowiązek przeprowadzić szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta. W tym roku szkolenia
te odbędą się w dniach 03.10 – 14.10 i będą organizowane hybrydowo: stacjonarnie w
Klubie Studenckim Kwadrat oraz online przez MS Teams. Aby zapisać się na szkolenie w
wersji stacjonarnej należy wejść w poniższy link:
online należy uzupełnić formularz: https://forms.gle/gRbBVsohMkySzto79
 
Studenci I roku sami podejmują decyzję w jakiej formie chcą wziąć udział szkoleniu.