szkolenie biblioteczne Ii st niestacjonarne

Weekendowe szkolenie biblioteczne

image_pdfimage_print

 

Szanowni Państwo,

w związku z informacjami, że nie wszyscy studenci studiów niestacjonarnych 2 stopnia mogli dołączyć do szkolenia w dni powszednie, został zorganizowany dodatkowy – weekendowy – termin szkolenia bibliotecznego:

sobota, 26 marca, w godz. 13:55 – 14:25.

Link do szkolenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZjZTIwZTUtNjMyOS00ZmZhLWE4M2MtZmNjOTM3NDU2YjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d