Wnioski o akademik

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem J.M. Rektora PK
z dnia 31 marca 2010 wydawanie wniosków
o przyznanie miejsca w DS-PK na rok akademicki 2010/2011 rozpoczyna się
od dnia 17 maja 2010 i trwa do 30 czerwca 2010
.
Osoby zainteresowane powinny się zgłosić do dziekanatu ds. socjalnych (pokój 03)
w godzinach przyjęć.
Administracja osiedla studenckiego przyjmuje wnioski  od 25 maja do 30 czerwca br., 
 i przydziela miejsca w DS-PK.