Wręczenie dyplomów 7.05.2013r.

image_pdfimage_print

Dziekan Wydziału Mechanicznego PK zaprasza absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uroczyste wręczenie dyplomów, które odbędzie się w dniu 7 maja 2013r. w auli A3 bud. 2, wg. harmonogramu.
Kierunki:

Automatyka i Robotyka

Energetyka

Informatyka

Inżynieria Bezpieczeństwa

Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria Materiałowa

godzina 18.00

Mechanika i Budowa Maszyn

Transport

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

godzina 19.00

Potwierdzenie odbioru dyplomu należy dokonać w Dziekanacie pokój 03 (parter), w godzinach wskazanych na zaproszeniach.