Centrum Szkolenia Policji

Współpraca z Centrum Szkolenia Policji

image_pdfimage_print

29 marca przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej złożyli wizytę w Centrum Szkolenia Policji. Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego PK i CSP, w zakresie wzajemnego wspierania działań podejmowanych na płaszczyźnie szkoleniowej.

Z Zastępcą Komendanta CSP insp. Marcinem Szyndlerem spotkali się Dziekan Wydziału Mechanicznego, Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego, Pan dr hab. inż. Marek Brzeżański, Prof. PK, oraz Z-ca Dyrektora ww. Instytutu ds. Dydaktycznych, Pan dr inż. Robert Janczur.

Motywację do podpisania porozumienia stanowiły wspólne obszary działań edukacyjnych obu podmiotów, do których należą problematyka dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wszelkie działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji, którzy w ramach obowiązków służbowych zajmują się obsługą zdarzeń drogowych. Już wkrótce zapisy porozumienia będą owocowały współpracą w zakresie przygotowywanych publikacji oraz prowadzenia szkoleń i warsztatów dla policjantów wykonujących czynności oględzinowe na miejscu zdarzeń drogowych.

http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3786,Wspolpraca-z-Politechnika-Krakowska.html

tekst i zdjęcia: podinsp. Jarosław Piotrowski/ZSS

współpraca z CSP_1

współpraca z CSP_2