Wstępna lista rankingowa studentów I roku kierunku Energetyka ‐ stypendium motywacyjne