dyplomy DSC

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

Obowiązki Studenta

 1. W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym Promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej.
 2. Student pobiera ze strony Wydziału Mechanicznego PK deklarację (link do deklaracji wybory promotora i tematu pracy dyplomowej), którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader, wypełnia oraz zapisuje pod następującą nazwą:
  Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf

  gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:
  – Nazwisko Imię,
  – Kierunek Studiów,
  – Specjalność/blok specjalnościowy,
  – stopień studiów,
  -rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

  Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone)!!!

 3. Student przesyła wypełnioną i podpisaną deklarację mailowo do Promotora do dnia 15.11.2020r. (praca magisterska) lub 15.05.2021 r. (praca inżynierska, praca magisterska studia niestacjonarne).