60-lecie zaprzyjaźnionej szkoły w Zakliczynie

60-lecie zaprzyjaźnionej szkoły w Zakliczynie

W dniu 8 listopada 2019 roku odbyły się uroczystości Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie, połączone z obchodami Święta Niepodległości. Na tę uroczystość zostali zaproszeni Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek oraz Z-ca Dyrektora Instytutu M-04 dr inż. Robert Janczur.

Po porannej mszy świętej, podczas której uroczyście poświęcony został nowy sztandar Szkoły, złożono kwiaty pod tablicami ku czci Józefa Piłsudskiego, umieszczonymi na jednym z budynków Rynku w Zakliczyna, stanowiącym pierwszą siedzibę szkoły.

Uroczystości na terenie Szkoły rozpoczęły od przywitania przez Dyrektora mgr Krzysztofa Małka zaproszonych gości. Następnie została przybliżona historia Szkoły i ważne etapy jej rozwoju w minionych 60 latach. Po przekazaniu nowego sztandaru przez Radę Rodziców społeczności szkolnej odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ważnym i podniosłym elementem uroczystości było wyróżnienie i nagrodzenie długoletnich Pracowników i Przyjaciół Szkoły. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, nawiązującą bezpośrednio do ważnych wydarzeń w historii szkoły.