Astor

Astor dołączył do grona firm wspierających kierunki studiów na PK

W czwartek 9 stycznia br. Politechnika Krakowska podpisała z firmą Astor Sp. z o.o. porozumienie o objęciu patronatu nad kierunkiem automatyka i robotyka z oferty Wydziału Mechanicznego. W ostatnim czasie patrona z otoczenia biznesowego zyskały też inne kierunki i specjalności z PK. 
Absolwenci automatyki i robotyki są specjalistami posiadającymi kompetencje konieczne do wykorzystania profesjonalnych narzędzi wspomagających prace inżynierskie w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań, integrowania, a także użytkowania układów i systemów automatyki i robotyki w różnych obszarach działalności gospodarczej. Kształcenie odbywa się w trzech specjalnościach: automatyzacja systemów wytwarzania, sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń, technologie informacyjne w systemach produkcyjnych. Na mocy porozumienia zawartego z Politechniką Krakowską, Astor – spółka dostarczająca nowoczesne technologie z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzę biznesową i techniczną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych – zobowiązał się do współorganizowania zajęć dydaktycznych, szkoleń i pokazów dla studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
Ponadto firma patronacka będzie organizowała i przeprowadzała zawodowe i dyplomowe praktyki, a także staże dla studentów PK. Dodatkowo Astor umożliwi studentom, doktorantom i pracownikom PK udział w realizowanych przez siebie projektach. Jednym z postanowień zawartej dziś umowy jest wspólne opracowanie programu i zorganizowanie studiów o charakterze dualnym, zakładających realizację wybranych przedmiotów przy bezpośrednim udziale specjalistów z Astora.
Podpisy pod porozumieniem o objęciu patronatem kierunku automatyka i robotyka złożyli dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek oraz prezes zarządu i właściciel firmy Astor Sp. z o.o. Stefan Życzkowski, który jednocześnie przewodniczy Radzie Uczelni PK.
Końcem 2019 r. Politechnika Krakowska podpisała podobne porozumienia o patronacie nad kierunkami studiów z kilkoma innymi firmami. 18 listopada ub. została zawarta umowa z Renishaw Sp. z o.o. – jedną z wiodących firm o profilu technicznym i naukowym, mającą doświadczenie w zakresie precyzyjnych pomiarów i systemów medycznych. Spółka objęła patronat nad specjalnością prowadzoną na kierunku inżynieria produkcji – systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa. Opiekunem tej specjalności została także (porozumienie z 28 listopada 2019 r.) firma Hexagon Metrology Sp. z o.o., będąca jednym z największych na świecie producentów współrzędnościowych urządzeń pomiarowych, oprogramowań metrologicznych i innowacyjnych technologii zmieniających życie produktu.
28 listopada ub. Politechnika Krakowska i Siemens Mobility zawarły umowę o współpracy na gruncie naukowym i dydaktycznym, a firma została patronem uruchomionego w trwającym roku akademickim kierunku studiów inżynieria środków transportu. Współpraca dydaktyczna z uczelnią objęła szeroki obszar działalności Siemens Mobility – światowego lidera w produkcji pojazdów szynowych, drogowych i lotniczych, tworzącego specjalistyczne rozwiązania w dziedzinie transportu oraz inteligentne systemy w zakresie mobilności i logistyki. 3 grudnia 2019 r. do grona firm współpracujących z PK dołączył Solidexpert Polska Sp. z o.o. Sp.k. – jeden z wiodących autoryzowanych dostawców rozwiązań SolidWorks i Microsoft w zakresie CAD/CAM/CAE/PDM. Zawarta z PK umowa dotyczy m.in. objęcia przez Solidexpert patronatu nad kierunkiem informatyka stosowana prowadzonym na Wydziale Mechanicznym.
(bk)
Na zdjęciu, od lewej: prezes zarządu Astor Sp. z o.o. Stefan Życzkowski, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek / fot. Jan Zych