writing

BEZPŁATNE SZKOLENIE Z PROGRAMU 3DS MAX

Zapraszamy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej do udziału w bezpłatnym certyfikowanym kursie z programu 3ds Max w ramach projektu „REG – region uczący się” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18.

1. W kursie mogą brać udział studenci 4 ostatnich semestrów studiów Ist. oraz studenci studiów IIst.

2. Kurs z racji panującej sytuacji epidemiologicznej będzie realizowany online (Autodesk udostępnia studentom bezpłatnie dostęp do oprogramowania).

3. Planowane terminy:

– I grupa: 2-3 listopad 2020 r. od 8:00 – 15:00

– II grupa: 5-6 listopad 2020 r. od 8:00 – 15:00

4. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

5. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza oraz informację o preferowanym terminie (grupa I/grupa II) należy przesłać do Biura Projektu na adres e – mail (skan): biuro_reg@pk.edu.pl do 18.10.2020r.

6. Po zakwalifikowaniu uczestnik otrzyma komplet wymaganych do uczestnictwa dokumentów.

7. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji udziela Biuro Projektu drogą mailową.

Załączniki