indeks

BEZPŁATNY CERTYFIKOWANY KURS Z PROGRAMU AUTOCAD DLA STUDENTÓW

Zapraszamy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej do udziału w bezpłatnym certyfikowanym kursie AutoCAD (3 moduły) w ramach projektu „REG – region uczący się” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18.

1. W kursie mogą brać udział studenci 4 ostatnich semestrów studiów Ist. oraz studenci studiów IIst.

2. Kurs z racji panującej sytuacji epidemiologicznej będzie realizowany online (Autodesk udostępnia studentom bezpłatnie dostęp do oprogramowania).

3. Planowane terminy:

I grupa: poniedziałki i wtorki (8-9,15-16,22-23 luty 2021) – od 8:00 – 15:00

II grupa: środy i czwartki (10-11,17-18,24-25 luty 2021) – od 8:00 – 15:00

4. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

5. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza oraz informację o preferowanym terminie (grupa I/grupa II) należy przesłać do Biura Projektu na adres e – mail (skan): biuro_reg@pk.edu.pl do 04.02.2021r.

6. Po zakwalifikowaniu uczestnik otrzyma komplet wymaganych do uczestnictwa dokumentów.

7. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji udziela Biuro Projektu drogą mailową.

regulamin_uczestnictwa

Formularz_zgłoszeniowy