CWOD

Centrum Wiedzy o Dostępności – powstaje punkt konsultacyjny

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej powstaje filia “Centrum Wiedzy o Dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Głównym celem jednostki jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania uniwersalnego wśród kadry uczelni, studentów i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Ostatnie kilka lat to okres wielu wyzwań społecznych, które na nowo definiują wartości, którymi powinni kierować się projektanci. Jednym z tych wyzwań jest rosnąca potrzeba projektowania uniwersalnego, które coraz bardziej staje się branżowym standardem. Projekt “Centrum wiedzy o dostępności” to przedsięwzięcie, dzięki któremu uczelnie stają się ośrodkami popularyzującymi wiedzę . Poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego główną intencją projektu jest zwiększenie obecności zagadnienia projektowania uniwersalnego w projektowaniu wzornictwa przemysłowego.

W ramach Centrum został uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK), który funkcjonuje na kampusie w Czyżynach w budynku A w sali A209. PIK świadczy nieodpłatne usługi dla otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie ewaluacji produktów pod kątem ich dostępności, włączanie projektowania uniwersalnego w proces rozwoju nowego produktu oraz budowania kultury organizacji uwzględniającej potrzeby związane z osobami z niepełnosprawnościami. Skorzystanie z porady eksperckiej jest możliwe po umówieniu się – dostepny.design@pk.edu.pl.

Projekt “Centrum Wiedzy o Dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” jest realizowany we współpracy z Politechniką Opolską (lider projektu) i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (partner w projekcie) i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest stworzenie Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego
w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym. Aby go osiągnąć, zostaną zrealizowane następujące zadania:

– powołanie i prowadzenie Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku,
– współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego,
– prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego,
– przygotowanie do prowadzenia kształcenia oraz realizację działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych,
– upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,
– podnoszenie kompetencji kadr uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy wiodących ekspertów

Dofinansowanie projektu z UE: 2 303 265,43 zł

 

CWOD