Doktorantka WM przewodniczącą EURODOC

Mgr inż. Agnieszka Żyra z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej została wybrana na stanowisko przewodniczącej Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców na kadencję 2021/2022. Walne zgromadzenia odbyło się w dniach 16-17 lipca, w formie hybrydowej. Dotychczas Agnieszka Żyra pełniła funkcję sekretarz organizacji, a wcześniej również EURODOC Open Science Ambassador i Workshop officer. Od kilku lat jest zaangażowana w działalność doktorancką na szczeblu uczelnianym, krajowym i międzynarodowym.

EURODOC to organizacja reprezentująca interesy doktorantów i młodych naukowców na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju zawodowego. Zajmuje się też pracami nad polepszeniem programów studiów doktoranckich i standardów prowadzonych badań w Europie. Przedstawiciele EURODOC uczestniczą w opracowywaniu wytycznych związanych ze szkolnictwem wyższym i badaniami
w Europie.

Serdecznie gratulujemy!

[Aktualizacja] Link do wywiadu z Agnieszką Żyrą w Forum Akademickim – TUTAJ

(na fot. A.Żyra, źródło: https://m6.pk.edu.pl/)