WM

Doktorantka z WM laureatką konkursu „Kobieta z pasją”

Doktorantka z Wydziału Mechanicznego PK mgr inż. Karolina Mazur podjęła próbę stworzenia procesu recyklingu tworzyw sztucznych oraz ich powtórnego przetworzenia bez znacznych spadków właściwości produktów. Projekt był podstawą do przyznania stypendium w wysokości 5 tys. zł w pierwszej edycji programu „Kobieta z Pasją”, dedykowanemu przedsiębiorczym paniom w wieku od 20 do 35 lat. Konkurs realizowany jest przez Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International. Nagroda została przyznana w uznaniu dotychczasowych osiągnięć naukowych. W ostatnim czasie Karolina Mazur została też uhonorowana ministerialnym stypendium dla wybitnych młodych naukowców oraz w programie stypendialnym Politechniki Krakowskiej, realizowanym z Własnego Funduszu Stypendialnego.  Doktorantka obyła również staże zagraniczne w ramach prestiżowych programów – Fulbrighta i DAAD. Obecnie jest zaangażowana w dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy tego sukcesu i życzymy kolejnych!