EU for smart mobility

Dr inż Maciej Michnej w panelu ekspertów Forum „EU FOR SMART MOBILITY”

Dr inż. Maciej Michnej z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu uczestnikiem panelu ekspertów Forum „EU FOR SMART MOBILITY”.

 

26 listopada 2021 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Centrum Unijnych Projektów Transportowych – „EU FOR SMART MOBILITY”, w ramach której zorganizowano panel ekspertów poświęcony planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP), pt. Poprawa jakości życia w kontekście mobilności – wdrażanie idei SUMP”. W trakcie panelu poruszano szereg zagadnień takich jak: przywództwo, skuteczność działań, pilotaż, zmiana zachowań komunikacyjnych, skuteczna partycypacja społeczna, czynniki sukcesu SUMP, perspektywy i bariery we wdrażaniu planów mobilności, wsparcie UE, oraz współpraca samorządowa.

Wśród panelistów Forum EU FOR SMART MOBILITY – doświadczonych praktyków i ekspertów związanych z nauką, administracją publiczną i biznesem – wystąpił dr inż. Maciej Michnej, zastępca kierownika Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego, który jest członkiem Rady Ekspertów ds. Planowania Mobilności Miejskiej działającej w Departamencie Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury oraz członkiem Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Relację z wydarzenia z udziałem naszego eksperta można zobaczyć TUTAJ.

dr inż Maciej Michnej

Na zdj. dr inż. Maciej Michnej
Fot.  – archiwum własne M. Michnej