Porozumienie z firmą Consonance

Firma Consonance dołączyła do grona naszych Partnerów

17 stycznia prezes firmy Consonance mgr inż. Mariusz Mąsior i dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek podpisali porozumienie o współpracy.

Porozumienie zakłada m.in.:

  • doradztwo naukowo-badawcze
  • wspólne projekty naukowo-badawcze i prowadzenie badań jakościowych
  • możliwość odbywania staży i praktyk dla studentów kierunku Inżynieria Medyczna
  • organizację wycieczek dydaktycznych i zajęć szkoleniowych dla studentów i kadry Wydziału
  • uczestnictwo w projektach wdrażanych przez firmę

Koordynatorem porozumienia ze strony firmy jest Andrzej Sobiło, Business Development Manager, a ze strony Wydziału: dr hab. inż. Magdalena Kromka – Szydek, prof. PK z Katedry Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki  oraz dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK – prodziekan Wydziału Mechanicznego.

Consonance to firma zajmująca się badaniem, projektowaniem, budowaniem, wdrażaniem i przygotowaniem certyfikacji urządzeń medycznych. Wspierają lekarzy, zespoły inżynierów, firmy medyczne i biomedyczne w tworzeniu innowacji medycznych.

fot. W. Nowak