imar

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

W dniu 1 października o godz.13.00 odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2020/21 na Wydziale Mechanicznym PK.

Ze względu na środki bezpieczeństwa i ograniczenia związane z zagrożeniem zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 liczba uczestników uroczystości została ograniczona.

Program uroczystości:

• Gaude Mater Polonia

• Otwarcie Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021

• Wystąpienie Rektora Politechniki Krakowskiej

• Wystąpienie Dziekana Wydziału Mechanicznego

• Immatrykulacja

• Gaudeamus igitur

Wykład inauguracyjny wygłosił  mgr inż. Jana Kuchmacza, tytuł wykładu:  ,,Człowiek w świecie zmieniających się temperatur”

Wręczono nagrody dla najlepszego dydaktyka oraz najlepszego naukowca

 

Film z uroczystości można zobaczyć na kanale YouTube, link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=X6tY8-Sqdqg&feature=share&fbclid=IwAR0okqZjSJcmu1dLJddf66vxxZjR_h5Gko3R0-cKMXxNebi6UWHSGC-aPnE