medal  s

Prof. Krzysztof Karbowski współautorem rozwiązania nagrodzonego podczas targów „INOVA 2018”