Konkurs na projekty studenckie. Zdobądź grant na realizację innowacyjnego pomysłu. Finansujemy materiały zużywalne, opiekę mentorską, wyjazdy studyjne, szkolenia, marketing projektu. Zgłoś pomysł i grupę do 30 listopada. Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie www.futurelab.pk.edu.pl

Kolejna edycja Konkursu FutureLab na innowacyjne projekty studenckie

Zachęcamy Studentów wszystkich lat i kierunków, do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez FutureLab – jednostkę Politechniki Krakowskiej, której ideą jest wsparcie kreatywnych i uzdolnionych studentów, pracujących nad swoimi pomysłami w zespołach projektowych.

Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ przyznane środki umożliwiają sfinansowanie: materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, wyjazdów studyjnych, szkoleń i warsztatów, zakupu lub wynajmu aparatury badawczej, dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji zadań projektu, zakupu oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania tzw. twardych efektów. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli wszystkich wydziałów PK, a przy ocenie projektu brane są pod uwagę następujące czynniki:

– zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu;

– innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia;

– zakres przeprowadzanego projektu i przyjęta metodologia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada br., a wszystkie zasady dotyczące  przesyłania wniosków do  konkursu można znaleźć na stronie FutureLab: futurelab.pk.edu.pl/?p=661

Więcej o laureatach poprzednich edycji można przeczytać TUTAJ.

Konkurs na projekty studenckie. Zdobądź grant na realizację innowacyjnego pomysłu. Finansujemy materiały zużywalne, opiekę mentorską, wyjazdy studyjne, szkolenia, marketing projektu. Zgłoś pomysł i grupę do 30 listopada. Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie www.futurelab.pk.edu.pl