KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OW-M nr 2/11 w sprawie sondażu w wyborach Dziekana Wydziału Mechanicznego

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 9 listopada 2020r. w godzinach
odbył się sondaż w ramach wyboru Dziekana Wydziału Mechanicznego na kadencję 2021-2024.

Kandydat na Dziekana WM: Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

Uzyskując sumaryczny wynik głosowania 95.689% (określony zgodnie z §38 pkt. 10 Statutu PK oraz §9 pkt. 2.4 i 2.6 załącznika 4 do Statutu PK), prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek uzyskał poparcie społeczności akademickiej w sondażu w wyborach Dziekana.

                                                                                                                                       Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

                                                                                                                          Prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko