Konferencja Ekspertów Praw Studenta na WM

26 sierpnia o godz. 17:00 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej rozpoczęła się VIII edycja Konferencji Ekspertów Praw Studenta, organizowana przez Parlament Studentów RP i SSPK. Po rocznej przerwie (poprzednia edycja, ze względu na pandemię odbywała się online) uczestnicy tego wydarzenia spotykają się na Kampusie Wydziału Mechanicznego, aby przygotować się do prowadzenia szkoleń
z zakresu praw i obowiązków studenta. Podczas paneli szkoleniowych, dyskusyjnych i indywidualnych konsultacji, studenci zgłębiają nie tylko tematykę obowiązujących rozwiązań prawnych, ale otrzymują również przygotowanie metodyczne do prowadzenia szkoleń stacjonarnych, hybrydowych i online na swoich Uczelniach.

Podczas uroczystego otwarcia zaproszonych gości i studentów z całej Polski powitali: w imieniu Rektora Politechniki Krakowskiej – prof. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki, a w imieniu Dziekana Wydziału Mechanicznego – prof. Marek Kozień, prodziekan ds. nauki. Do zebranych przemówił również (zdalnie, łącząc się przez komunikator) dr Jakub Koper – pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Studenckich. Konferencja potrwa do 29 sierpnia.

 

Prof. M. Kozień przemawia przy mównicy witając uczestników Konferencji. Na ekranie głównym na niebieskim tle napis VIII Konferencja Ekspertów Praw Studenta, po prawej widoczna część uczestników siedząca prze pulpitach.

Na zdjęciu – Prodziekan Wydziału Mechanicznego prof. Marek S. Kozień wita uczestników Konferencji

fot. A. Mościcka