DSC   scaled

Trwa konkurs FutureLab PK na projekty studenckie. Zgłoszenia do 30 listopada

Do 30 listopada br. studenci Politechniki Krakowskiej mogą zgłaszać swoje projekty naukowe w konkursie koordynowanym przez FutureLab PK. W ubiegłym roku – w pierwszej edycji konkursu – do finansowania zostało zakwalifikowanych 16 projektów na kwotę 232 tys. złotych. Grant otrzymał m.in. projekt „PKanoe – budowa łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym”, system wsparcia procesu decyzyjnego dla budownictwa energooszczędnego, czy projekty prowadzące do wybudowania bolidu elektrycznego. 
Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu można dokonać poprzez dostarczenie wypełnionego formularza, co możliwie jest na trzy sposoby: przesłanie skanu wniosku na adres e-mail futurelab@pk.edu.pl; przesłanie formularza pocztą tradycyjną (adres korespondencyjny: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków); osobiście w kancelarii Politechniki Krakowskiej – budynek główny, kampus przy ul. Warszawskiej 24. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć harmonogram realizacji projektu wraz z preliminarzem wydatków. W przypadku składania dokumentów w wersji papierowej preliminarz wydatków należy dosłać drogą elektroniczną (futurelab@pk.edu.pl). Grupy projektowe zgłaszające się do udziału w konkursie mogą składać się ze studentów dowolnych wydziałów, kierunków i roczników.
Wnioski zgłoszeniowe zawierające opis projektu są oceniane przez Radę Naukową FutureLab, w skład której zostali powołani przedstawiciele 8 wiodących dyscyplin naukowych wokół których prowadzona jest działalność badawcza na PK. Rada zwraca przede wszystkim uwagę na zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania jego wyników; innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia; zakres przeprowadzonego projektu i przyjętą metodologię. Dofinansowanie przyznane laureatom konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, potrzebne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty studentów, a nawet opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Zwycięskie grupy otrzymają także opiekę mentorów uczelnianych i ekspertów z otoczenia biznesowego, a ponadto pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych swojego projektu.
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 30 listopada. 
Regulamin konkursu na projekty studenckie, formularz zgłoszeniowy, harmonogram realizacji projektu oraz wszystkie niezbędne informacje na stronie internetowej: futurelab.pk.edu.pl.
FutureLab PK jest jednostką uczelni, działającą od 2019 r. Do jej zadań należy m.in. wspieranie i promowanie działalności naukowo-projektowej studentów Politechniki Krakowskiej, koordynacja działań związanych z organizacją studenckich grup projektowych, organizacja wydarzeń promujących i upowszechniających działalność i osiągnięcia naukowe studentów PK, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, współpraca z wydziałami i innymi jednostkami uczelni oraz organizacjami w zakresie wspierania działalności naukowej studentów i promocji ich osiągnięć.