budynek G

Międzynarodowa Konferencja Komputerowe wspomaganie w budowie maszyn i urządzeń CAME 2017

Instytut Informatyki Stosowanej

Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w IV Konferencji Naukowej

Komputerowe wspomaganie
w budowie maszyn i urządzeń

Computer Aided
Mechanical Engineering

 

Konferencja odbędzie się w dniach:
25-26 maja 2017 r.

TEMATYKA KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pracowników wyższych uczelni technicznych i jednostek naukowych, doktorantów oraz przedstawicieli przemysłu zajmujących się zastosowaniami technik komputerowych w Inżynierii Mechanicznej, a w szczególności systemami komputerowego wspomagania. Tematyka konferencji obejmuje:

 1. Zastosowania metody elementów skończonych FEM
 2. Symulacje przepływów
 3. Systemy CAD, CAM
 4. Automatyzacja maszyn i urządzeń
 5. Komputerowe systemy wspomagania eksperymentu
 6. Programowanie obliczeń inżynierskich
 7. Analiza obrazu i stereologii w inżynierii materiałowej i medycynie
 8. Systemy informatyczne w inżynierii materiałowej
 9. Systemy teleinformatyczne w inżynierii mechanicznej
 10. Komputerowe wspomaganie we wzornictwie przemysłowym
 11. Inżynieria biomedyczna i biocybernetyka
 12. Technologie informatyczne w edukacji

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: Edward LISOWSKI – PKlisowski@mech.pk.edu.pl

Członkowie:

Piotr CYKLIS – PK
Ryszard DINDORF – PŚk
Jan DUDA – PK
Piotr DUDA – PK
Józef GAWLIK – PK
Mirosław GŁOWACKI – AGH
Marek IWANIEC – AGH
Thomass IMPELLUSO -HVL
Andrzej KĘSY – PRad
Zbigniew KĘSY – PRad
Artur KROWIAK – PK
Waldemar KWAŚNY – PŚ
Krzysztof LUKASZKOWICZ – PŚ
Fumito MASUI – KIT
Hiroshi MASUI – KIT
Hassan MOMENI – HVL
Jacek PIETRASZEK – PK
Robert PŁATEK – ABB
Michał PTASZYŃSKI – KIT
Ullah SHARIF – KIT
Xueguan SONG – DUT
Jolanta STACHARSKA-TARGOSZ – PK
Leszek WOJNAR – PK

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
Renata DWORNICKA

Zastępca przewodniczącego:
Grzegorz FILO
Andrzej SKOWRONEK

Członkowie:
Marcin CEGIELSKI
Wojciech CZYŻYCKI
Mariusz DOMAGAŁA
Joanna FABIŚ-DOMAGAŁA
Renata FILIPOWSKA
Mariusz KRAWCZYK
Paweł LEMPA
Błażej BĄCALSKI

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Informatyki Stosowanej
Al. Jana Pawła II nr.37
31-864 Kraków
Strona internetowa konferencji: http://came.mech.pk.edu.pl/

LOKALIZACJA KONFERENCJI

Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków