OWT 22

Olimpiada Wiedzy Technicznej na Wydziale Mechanicznym

Na początku stycznia br. mieliśmy przyjemność gościć na Wydziale 33 uczestników okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej przez Krakowską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT.

 

Wydział Mechaniczny i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej są partnerami tego wydarzenia.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych a jej celem jest rozwijanie wśród uczestników zainteresowania nauką i techniką, rozszerzanie zakresu wiedzy i podnoszenie ich kompetencji oraz ujawniania predyspozycji w dziedzinie techniki, a także współpraca w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół średnich z nauczycielami akademickimi z wiodących krajowych uczelni technicznych.

Zawody rozgrywane są w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej oraz elektryczno – elektronicznej i obejmują zagadnienia związane zarówno z przedmiotami podstawowymi, takimi jak matematyka, fizyka, chemia, jak również przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki i energetyki, elektroniki, automatyki oraz informatyki.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego oraz centralnego.

W tym roku do etapu okręgowego z naszego regionu zakwalifikowało się 33 uczestników z sześciu szkół:

Zespołu Szkół Łączności w Krakowie,

V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,

Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie,

Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie,

I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

oraz Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu.

Podczas uroczystego otwarcia Olimpiady, gości i uczestników przywitał prodziekan Bogdan Szybiński.

Zdjęcia: Jan Zych

OWT

uroczyste otwarcie OWT

uroczyte otwarcie OWT

OWT