podpisanie porozumienia z firmą TechnipFMC

Podpisanie porozumienia z firmą TechnipFMC

16 lutego na Wydziale Mechanicznym została podpisana umowa o współpracy z firmą TechnipFMC, która jest wiodącym w skali światowej, dostawcą technologii dla podmorskiej eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu oraz przemysłu tradycyjnych i nowych źródeł energii.

 

Strony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie współuczestniczenia w projektach oraz doradztwa naukowo-badawczego, organizacji zajęć, warsztatów i szkoleń naukowych, a także organizacji praktyk i staży studenckich.

Już w marcu, w ramach programu Subsea Academy, zostaną zorganizowane 3 spotkania dla studentów Wydziału Mechanicznego:

  • wykład Subsea School, podczas którego trenerzy z TechnipFMC przybliżą studentom technologię wykorzystywaną w eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
  • 2 praktyczne warsztaty – dot. między innymi modelowania geometrycznego CAD oraz analizy wytrzymałościowych przeprowadzanych za pomocą systemu MES ANSYS Mechanical.

Natomiast od maja zostaną otwarte stanowiska stażowe dla zainteresowanych studentów naszego wydziału.

Firma TechnipFMC dostarcza rozwiązania technologiczne dla przemysłu energetycznego, specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach dot. wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, zapewnia specjalistyczną wiedzę, a także  dostarcza sprzęt i wyposażenie zarówno dla podmorskich jak i nawodnych konstrukcji i urządzeń eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego.

Na zdjęciach, od prawej: Dziekan J. A. Sładek, Robert Rajca – General Manager TechnipFMC, prodziekan B. Szybiński

fot. K. Ostrowska.