Sieć Badawcza Łukasiewicz_1

Podpisano porozumienie o współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym

14 listopada 2022 r. na Wydziale Mechanicznym podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki a Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym (Łukasiewicz – KIT).

Gośćmi Dziekana prof. Jerzego A. Sładka byli: dr inż. Michał Kwiecień – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego; dr inż. Wojciech Drożdż – Zastępca Dyrektora ds. Komercjalizacji oraz dr inż. Andrzej Stwora – Starszy specjalista ds. badawczych z Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Podpisane porozumienie zakłada m.in.:

  • podejmowanie i realizację wspólnych projektów badawczych oraz projektów innowacyjnych w zakresie opracowywania nowych technologii dla przemysłu oraz modernizacji już wdrożonych procesów;
  • współpracę przy występowaniu o środki finansowe w ramach konkursów z funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, Programów Strategicznych, Krajowych i Międzynarodowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Programu Międzynarodowego Horyzont Europa, innych programów wsparcia w ramach funduszy wspólnotowych lub międzynarodowych);
  • współorganizację szkoleń, seminariów, konferencji naukowo-biznesowych i targów mających na celu integrację środowiska naukowego z biznesem;
  • współpracę w zakresie możliwości odbycia w Łukasiewicz – KIT praktyk i staży przez studentów i absolwentów Politechniki;
  • współpracę w zakresie realizacji pracy dyplomowych przy współpracy z Łukasiewicz – KIT;
  • współpracę w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych.

Koordynatorem porozumienia ze strony Uczelni jest prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednostką wchodzącą w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz i prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w ramach pięciu centrów badawczych tj. Centrum Badań Materiałowych, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii oraz Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych. Instytut oferuje również komercyjne usługi badawcze i certyfikacyjne oraz projektuje i wytwarza specjalistyczną aparaturę i linie produkcyjne dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego. Odbiorcami rozwiązań opracowywanych w Instytucie są przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, energetycznego, medycznego oraz wielu innych.

tekst: prof. S. Skoczypiec

fot. W. Nowak