Screenshot

Podziękowanie

Szanowni Państwo

Składam serdeczne podziękowania Pracownikom, Doktorantom, Studentom Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej za wyrażone poparcie w sondażu w wyborze Dziekana Wydziału Mechanicznego PK. Deklaruję, że dalej będę pracować dla dobra całej Społeczności Wydziału, mając na uwadze jego pozycję naukową oraz dobro Pracowników, Doktorantów i Studentów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Prof. Jerzy A. Sładek