MPK

Politechnika Krakowska i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie zacieśniają współpracę

Politechnika Krakowska i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie zawarły dziś porozumienie o strategicznej współpracy w obszarach naukowo-badawczym, technologicznym oraz edukacyjnym. 12 kwietnia br. w Sali Senackiej uczelni umowę podpisali rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i prorektor ds. nauki prof. Dariusz Bogdał oraz dr Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA i Mariusz Szałkowski, wiceprezes spółki.

Politechnikę Krakowską i MPK łączą już wspólne przedsięwzięcia, realizowane między innymi przez Wydział Mechaniczny PK.  Najbardziej spektakularnym owocem dotychczasowej współpracy jest – zaprezentowany publicznie w 2020 r. – projekt pierwszego w Polsce układu sterowania autonomicznego tramwaju, realizowany m.in. przez naszych naukowców i MPK. Eksperci WM PK służą miejskiemu przewoźnikowi wsparciem m.in. przy ocenie stanu technicznego taboru komunikacji i jego wpływu na poziom bezpieczeństwa transportu szynowego, także przy projektowaniu nowych tras tramwajowych i autobusowych, wyznaczaniu nowych pętli czy optymalizacji tras przejazdów. MPK korzysta także z wydziałowej infrastruktury dydaktycznej, szczególnie symulatora tramwaju NGT6, na którym realizowane są kursy dla kandydatów na motorniczych. Praktycy firmy wspierają z kolei kształcenie studentów m.in. na specjalności dualnej „Inżynieria pojazdów szynowych”.

– Ramowym porozumieniem chcemy rozszerzyć naszą współpracę na nowe pola, strategiczne dla misji uczelni – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. – Ważną jej częścią jest rozwijanie kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, by dzięki nim monitorować aktualne potrzeby rynku pracy, wychodzić im naprzeciw w naszych programach kształcenia, ale też poszukiwać impulsów dla działalności naukowej oraz transferu wyników naszych badań do gospodarki. Współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym daje nam znakomite perspektywy w tych obszarach, bo nasz partner to nowoczesna firma, otwarta na technologiczne innowacje oraz rozwój wiedzy i kompetencji swoich kadr.

Porozumienie zakłada m.in. wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych i występowanie o ich finansowanie z funduszy narodowych i europejskich, wykorzystanie sprzętu i infrastruktury partnerów do realizacji przedsięwzięć badawczych, wymianę wiedzy i doświadczeń dot. nowoczesnych technologii.

Priorytetowe tematy badawcze współpracy PK i MPK będą dotyczyć m.in.:

  • aplikacji modelu LCC (Life Cycle Cost) do oceny efektywności zakupu i modernizacji taboru komunikacji zbiorowej w Krakowie;
  • logistyki zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji i zaplecza technicznego eksploatacji autobusów z napędem wodorowym;
  • zastosowania pojazdów autonomicznych w komunikacji zbiorowej;
  • technologii naprawy pakietów baterii w autobusach elektrycznych.

– Ze szczególną nadzieją patrzymy na plany kontynuacji projektu tramwaju autonomicznego, a także wsparcia przez ekspertów PK rozwoju w Krakowie komunikacji zbiorowej opartej na pojazdach zasilanych wodorem – mówi dr hab. inż. Maciej Szkoda, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu, merytoryczny koordynator współpracy ze strony PK. – Jesteśmy też otwarci na współpracę w zakresie badań wibroakustycznych tramwajów, mających na celu zwiększenie trwałości i niezawodności elementów układów biegowych, infrastruktury torowej, poprawę komfortu podróży oraz klimatu akustycznego.

[…]

Beneficjentami podpisanego dziś porozumienia będą nie tylko doktoranci, ale też studenci i słuchacze studiów podyplomowych. Dla nich rozszerzony zostanie pakiet praktyk, stażów i wizyt studyjnych (w ramach przedmiotów związanych z budową i eksploatacją środków transportu, systemami transportowymi oraz inżynierią ruchu) z wykorzystaniem zaplecza technicznego MPK (m.in. Stacji Obsługi Tramwajów „Podgórze, Stacji Obsługi i Remontów oraz Głównej Dyspozytorni Ruchu MPK).

Ze strony PK współpracę koordynować będzie Komitet Sterujący, pod kierunkiem dr. hab. inż. Macieja Szkody, prof. PK w składzie: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (prorektor ds. nauki PK), prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń (dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK), prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (dziekan Wydziału Mechanicznego PK), dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK (dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), prof. Andrzej Szarata (dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej), dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji). W MPK za współpracę odpowiadać będą: Rafał Świerczyński, prezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie, Mariusz Szałkowski, wiceprezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie, Kazimierz Fudala, dyrektor ds. technicznych, Jan Macała, kierownik Działu Technicznego i Magdalena Drobniak-Salitra, kierownik Działu Zarządzania Projektami.

źródło: mat prasowe PK

fot. Jan Zych