Polska Unia Metrologiczna

18 października na Politechnice Lubelskiej odbyło się Krajowe Forum Integracji Polskiej Metrologii, podczas którego rozpoczęła działalność Polska Unia Metrologiczna.

Deklarację przystąpienia do Unii w imieniu Politechniki Krakowskiej podpisał Dziekan Wydziału Mechanicznego – prof. Jerzy A. Sładek. Głównym celem Unii jest integracja polskich instytucji zajmujących się metrologią, współpraca z przemysłem i otoczeniem społeczno – biznesowym. Jednym z pierwszych zadań Unii będzie przeprowadzenie inwentaryzacji stanu aparaturowego metrologii pod hasłem „powszechny spis metrologiczny”. Ponadto naukowcy opracują i zaczną wdrażać system wsparcia kadry. Będzie on obejmował staże dla młodych pracowników nauki, w tym także studentów, pomoc przy doktoratach wdrożeniowych, udział w badaniach, kursach i szkoleniach z zakresu metrologii. Do zadań PUM należy też: zwiększenie absorbcji grantów krajowych i międzynarodowych, promocja najnowszych rozwiązań i innowacji w zakresie metrologii, wymiana myśli naukowej poprzez organizację seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów, wyznaczanie nowych kierunków rozwojowych metrologii.

Oprócz Politechniki Krakowskiej i Politechniki Lubelskiej do Polskiej Unii Metrologicznej przystąpiły politechniki: Łódzka, Opolska, Poznańska, Śląska, Świętokrzyska, Warszawska, a także Instytut Metalurgii i Żelaza Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz Główny Urząd Miar.

Źródło: pollub.pl

Fot. T. Maślona