pk front

Ponad 30 nowoczesnych kierunków studiów I stopnia. Sprawdź ofertę PK na nowy rok akademicki

Już w piątek 27 marca br. odbędzie się Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej w formule „bez wychodzenia z domu”. Będzie to okazja do poznania uczelni oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, także te związane z ofertą edukacyjną. Politechnika przygotowała na rok akademicki 2020/21 nowoczesne, dostosowane do potrzeb gospodarki kierunki studiów, m.in. geoinformatykę, elektrotechnikę i automatykę, inżynierię czystego powietrza, inżynierię materiałową, inżynierię i gospodarkę wodną, pojazdy samochodowe.
Wielu maturzystów zastanawia się, jaki kierunek studiów wybrać, by w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę w zawodzie? Zadanie nie jest łatwe i dlatego już dziś warto sprawdzić, co oferuje Politechnika Krakowska. Uczelnia pilnie śledzi zapotrzebowanie rynku i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się trendów. W nowym roku akademickim wśród nowości pojawi się geoinformatyka, a więc propozycja dla osób, które – dzięki zdobytej wiedzy – w przyszłości będą tworzyć systemy informatyczne z wykorzystaniem danych przestrzennych. Studenci tego kierunku studiów nauczą się stosowania zaawansowanych technik analizy i kompleksowej interpretacji geodanych i hydrodanych, gromadzonych w obszarach należących do nauk o Ziemi i środowisku. System nauczania oparty na wybieralnych modułach specjalizujących pozwoli poszerzyć kompetencje informatyczne absolwentów o uniwersalne zagadnienia z najważniejszych obszarów informatyki, m.in.: programowania, baz danych, grafiki komputerowej i technik wizualizacji danych, technologii internetowych, komputerowych technik analizy danych. Ponieważ żadna z gałęzi nowoczesnej gospodarki nie może się rozwijać bez dobrze wykształconych inżynierów elektryków i automatyków, Politechnika Krakowska oferuje elektrotechnikę i automatykę – nowy kierunek studiów pozwalający zdobyć wiedzę z zakresu klasycznej automatyki przemysłowej i automatyki w obszarze inteligentnych pojazdów przyszłości.
W ubiegłym roku na Politechnice pojawiły się nowości edukacyjne, które wzbudziły duże zainteresowanie kandydatów na studia. Była to m.in. inżynieria i gospodarka wodna – kierunek kształcący ekspertów przygotowanych do rozwiązywania problemów współczesnych miast, związanych np. ze zmianami klimatu. Rynek pracy czeka również na specjalistów, którzy w kompleksowy sposób będą podejmować działania na rzecz monitorowania i ochrony powietrza oraz poprawy jego jakości. Takie umiejętności i wiedzę zdobędą studenci inżynierii czystego powietrza. W kształceniu specjalistów gotowych do stawiania czoła smogowi pomoże powstające właśnie na PK Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. W tej unikatowej placówce prowadzone będą badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast, a ponadto eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich.
Osoby zainteresowane nowoczesnymi materiałami geopolimerowymi, tworzywami i kompozytami polimerowymi, a także zastosowaniem związków organicznych w optoelektronice mogą wybrać z oferty PK inżynierię materiałową, nanotechnologie i nanomateriały lub fizykę techniczną. Z kolei dynamicznie rozwijająca się branża samochodowa czeka na profesjonalistów w zakresie konstruowania, badania i eksploatacji pojazdów samochodowych i źródeł ich napędu, a więc absolwentów kierunku pojazdy samochodowe (jednej z nowości dydaktycznych w 2019 r.). Szczególna uwaga w kształceniu studentów została tutaj zwrócona na zagadnienia związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi układów napędowych pojazdów, z bezpieczeństwem transportu oraz oddziaływaniem na środowisko naturalne i aspektami emisji ciepła, hałasu, drgań i toksycznych składników spalin.
Od wielu lat wśród kandydatów na studia na Politechnice Krakowskiej, ogromną popularnością cieszą się takie kierunki, jak: informatyka (w ofercie również informatyka stosowana i informatyka w inżynierii komputerowej), transport, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna.
W nowym roku akademickim 2020/21 kształcenie prowadzone będzie na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej: Architektury, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym. Uczelnia zaoferuje ponad 30 kierunków studiów I stopnia, w tym kierunki w języku angielskim. Kandydaci będą mogli wybrać:

architektura
architektura w języku angielskim                                                         
architektura krajobrazu 
informatyka
matematyka
elektrotechnika i automatyka
informatyka w inżynierii komputerowej
budownictwo 
budownictwo w języku angielskim
transport
fizyka techniczna
inżynieria materiałowa
nanotechnologie i nanomateriały
energetyka
geoinformatyka
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
biotechnologia
inżynieria chemiczna i procesowa
technologia chemiczna
automatyka i robotyka
informatyka stosowana
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria medyczna
inżynieria produkcji
inżynieria środków transportu
inżynieria wzornictwa przemysłowego
mechanika i budowa maszyn 
mechanika i budowa maszyn w języku angielskim
pojazdy samochodowe
systemy i urządzenia przemysłowe

Studia międzywydziałowe

 

gospodarka przestrzenna
inżynieria czystego powietrza
Szczegółowy opis wszystkich kierunków studiów i zasad rekrutacji w Portalu Rekrutacyjnym PK.
Zapoznaj się z treścią Informatora dla kandydatów na studia.
 
Fot. Jan Zych