Rektor wita gości

Posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN na WM

15 czerwca br. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej – część uczestników obradowała na kampusie w Czyżynach, a część łączyła się za pomocą platformy Zoom. Znamienitych gości powitali: prof. Andrzej Białkiewicz – rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Dariusz Bogdał – prorektor ds. Nauki PK i prof. Jerzy Sładek – dziekan Wydziału Mechanicznego. W części otwartej posiedzenia prezentowane były informacje na temat Uczelni i Wydziału, a referat naukowy pt.  „Kierunki rozwoju metrologii współrzędnościowej od makro do nano wymiarów” wygłosił dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK.