ggfg

Prezentacja i pierwsze testy niskobudżetowej bramki do automatycznego i bezkontaktowego pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk

Dnia 29.05.2020 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie odbyła się prezentacja i pierwsze testy niskobudżetowej bramki do automatycznego i bezkontaktowego pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk. W konstrukcji do pomiaru temperatury wykorzystano czujnik pirometryczny, umożliwiający punktowy pomiar temperatury. Całością pomiaru steruje oprogramowany mikrokontroler. Dodatkowo urządzenie emituje efekty dźwiękowe oraz świetlne, co umożliwia wykorzystanie go również przez osoby z niepełnosprawnościami. Bramka pomiarowa zabudowana jest w lekkiej konstrukcji ramowej wykonanej z ogólnodostępnych profili aluminiowych, połączonych typowymi złączkami montażowymi. Bramka wyposażona jest dodatkowo w moduł transmisji danych WiFi, co ułatwia automatyczną kontrolę dostępu do pomieszczeń szpitalnych. Bramka może być stosowana nie tylko w placówkach medycznych, ale także w urzędach, uczelniach szkołach itp., jako śluza identyfikacyjna wszędzie tam gdzie istnieją duże przepływy osób i konieczna jest szybka identyfikacja potencjalnego zagrożenia z uwagi na istniejące wysokie ryzyko infekcji koronawirusem COVID-19. Unikatową cecha opracowanej konstrukcji jest rozwiązanie pozwalające testować osoby o różnym wzroście – moduł pomiarowy automatycznie dostosowuje się do wzrostu testowanej osoby, co umożliwia przeprowadzenie badań również u małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Dodatkową zaletą opracowanej konstrukcji jest jej niewielki koszt w porównaniu do dostępnych na rynku specjalistycznych bramek pomiarowych. Bramkę opracował zespół pracowników Wydziału Mechanicznego PK w składzie: Wiktor Harmatys, Konrad Kobiela, Klaudia Świerkot, Maciej Gruza, Piotr Gąska, Adam Gąska.