Prof. Skoczeń

Prof. Błażej Skoczeń powołany do Zespołu ds. rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Minister edukacji i nauki wręczył 23 lutego br. powołania członkom Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W skład tego gremium wszedł prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Do zadań Zespołu należy analiza otoczenia prawnego systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności w zakresie spójności tych systemów, a także analiza i identyfikowanie istniejących barier w ich rozwoju. Ponadto członkowie Zespołu zajmą się opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących oświaty i szkolnictwa wyższego, zwłaszcza związanych z oceną jakości kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Przewodniczącym Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki został dr hab. Grzegorz Górski. Powołania otrzymali także: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. dr hab. Jerzy Duszyński, dr Mateusz Grochowski, prof. dr hab. Krystian Kiełb, dr Igor Kilanowski, mgr inż. Jarosław Olszewski, dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, prof. dr hab. Waldemar Paruch, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, dr hab. Dariusz Surowik, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.

Błażej SkoczeńProf. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Obecnie kieruje Centrum Projektowania Akceleratorów na Wydziale Mechanicznym PK. Od 2019 r. przewodniczy Komisji Ewaluacji Nauki. W 2021 r. został powołany na członka Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (1992) i w Toyohashi University of Technology w Japonii (1993). Pracował również w Institut Français de Mécanique Avancée (2006). Kierował w CERN jednym z zespołów zajmujących się projektem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). W 2013 r. został członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor około 200 publikacji, książek, raportów i opracowań naukowych, m.in. trzech monografii.

Źródło: mat prasowe PK