Medal "Zasłużony dla Transportu"

Prof. Piotr Kisielewski z odznaczeniem „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”

Podczas odbywających się pod koniec października XV Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego,  dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymał odznakę „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”, przyznaną przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. 

Medal jest formą wyróżnienia dla osób, które przez swoją działalność w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji miejskiej w kraju, oraz wykonania statutowych zadań Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Przykładem tych działań jest: inicjowanie projektów regulacji prawnych w zakresie komunikacji miejskiej oraz ich opiniowanie; upowszechnianie najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem problemów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych; stwarzanie warunków do równoprawnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami komunalnymi, prywatnymi i państwowymi; prowadzenie bazy danych o komunikacji miejskiej w Polsce, a także współpraca międzynarodowa.

Dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK pracuje w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu od 1983 r. Początkowo prof. Kisielewski skupiał się w swojej pracy na zagadnieniach z zakresu dynamiki i wibroakustyki pojazdów (zawieszenia aktywne i semiaktywne w pojazdach szynowych; szkodliwy wpływ wibracji na człowieka, komfort jazdy oraz ochrona wibroizolacyjna operatorów pojazdów). Od 1995 r. zajmuje się logistyką transportu, zwłaszcza problemami komunikacji miejskiej i transportu kolejowego (modelowanie sieci multimodalnej komunikacji pasażerskiej; planowanie i optymalizacja: rozkładów jazdy, harmonogramów pracy kierowców, zadań pojazdów i kierowców; komputerowe wspomaganie planowania i dyspozycji dużej floty pojazdów). W ostatnim prof. Kisielewski koncentruje się na zastosowaniu zaawansowanych metod optymalizacyjnych – głównie metaheurystycznych – do rozwiązywania problemów logistyki transportu pasażerskiego. Prof. Piotr Kisielewski pracę naukową łączy z praktyką inżynierską, jako autor i współautor wdrożonych projektów logistycznych, oraz ITS w kolejnictwie i komunikacji miejskiej w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Finlandii, Kazachstanie, Malezji i na Węgrzech. W swoim dorobku naukowym ma 53 publikacje, 71 referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (w językach polskim i angielskim) z przedmiotów takich, jak: modelowanie systemów i procesów transportowych, modelowanie systemów zrównoważonego transportu, metody optymalizacji w logistyce i spedycji, zarządzanie flotą pojazdów, inteligentne systemy transportowe, instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, systemy zarządzania i telematyki transportu.

Prof. Kisielewski odbiera odznaczenie "Zasłużony dla Transportu"Medal "Zasłużony dla Transportu"

 

Źródło i Fot.: Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu