Prof. Skoczypiec

Profesor S. Skoczypiec w Radzie Naukowej ITWL

Z przyjemnością informujemy, że Kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji M6 prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, decyzją Ministra Obrony Narodowej został powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

prof. Sebastian Skoczypiec

prof. Sebastian Skoczypiec

(fot. Piotr Gibas)

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), jest liderem Naukowo-Badawczego wsparcia wojskowej techniki lotniczej.

ITWL współpracuje z największymi polskimi i zagranicznymi producentami uzbrojenia oraz Siłami Zbrojnymi realizując prace m.in. na rzecz NATO, Europejskiej Agencji Obrony i Agencji Kosmicznej oraz Komisji Europejskiej.

Główne obszary badawcze i zadania Instytutu:

  • bezzałogowe statki powietrzne – produkcja i badania statków, oraz ich strategicznych podsystemów
  • wytwarzanie dużych struktur kompozytowych
  • modernizacja załogowych statków powietrznych
  • opracowanie, modernizacja, badania i certyfikacja lotniczych środków bojowych
  • opracowanie systemów szkolenia z wykorzystaniem technologii VR
  • badania dot. materiałów pędnych, smarów, energii odnawialnej
  • badanie nawierzchni lotniskowych i drogowych

Rada Naukowa ITWL jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz stanowiącym w sprawach wynikających z uprawnień do nadawania tytułów i stopni naukowych.

Serdecznie gratulujemy!

 (am)