fsdfdafd

Spotkanie Dziekana Wydziału Mechanicznego PK, prof. Jerzego Sładka z Dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie prof. Krzysztofem Fyderkiem.

Dnia 29.052020 przy okazji prezentacji bramki do automatycznego pomiaru temperatury, skonstruowanej przez pracowników Wydziału Mechanicznego PK, odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Mechanicznego PK, prof. Jerzego Sładka z Dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie prof. Krzysztofem Fyderkiem. W czasie spotkania obie strony podkreśliły wagę nawiązanych kontaktów oraz wolę rozwijania dalszej współpracy w zakresie konstrukcji, opracowania i wdrażania kolejnych rozwiązań technicznych oraz aparatury wspomagającej diagnostykę i sprawne działanie szpitala. Nawiązane kontakty pozwolą na efektywne wykorzystanie potencjału szpitala w zakresie przeprowadzania praktyk programowych dla studentów kierunku Inżynieria Medyczna, który jest jednym z kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym PK. Opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi praktyki w szpitalu sprawować będzie Pani Katarzyna Ciemny, Kierownik Działu Aparatury Naukowo-Medycznej USDK.