KOKOS

Studenci Koła Naukowego „Transport” tuż za podium Ogólnopolskiego Konkursu Konstrukcji Studenckich „KOKOS”

Studenci Koła Naukowego „Transport” działającego przy Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej zajęli czwarte miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Konstrukcji Studenckich „KOKOS” zorganizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 25 kwietnia 2021 r. podczas uroczystej gali finałowej transmitowanej on-line.

Do konkursu „KOKOS” zgłoszono kilkadziesiąt studenckich projektów z najlepszych uczelni w Polsce. Zespół autorski studentów kierunku Inżynieria Środków Transportu z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w składzie: Krzysztof Borowczyk, Paweł Gajos, Maciej Grzeszczak, Michał Knefel, Szymon Kudełka, Sebastian Kuleszyński, Łukasz Kunysz, Jan Strojny, Anna Szymańska, Dorota Zawadzka, zaprezentował autorski projekt pn. Innowacyjny Peronowy System Oświetlenia Informacyjno-ostrzegawczego – RPAS (ang. Railway Platform Awareness System).

Zastosowanie systemu RPAS polegającego na zabudowie listwy ostrzegawczej LED w rejonie krawędzi peronowej, spowoduje zmniejszenie ryzyka wypadków z udziałem osób przebywających na peronach. Emitowane przez system sygnały świetlne zwrócą czujność i uwagę podróżnych i zminimalizują liczbę zdarzeń wtargnięcia na tory. Dodatkowo system będzie pełnił funkcję informacyjną. Pomoże ona podróżnym w identyfikacji odpowiedniego sektora na peronie oraz właściwego wagonu lub pociągu. Działania te wpłyną korzystnie na utrzymanie porządku na peronie oraz zminimalizowanie stresu u podróżnych. Wykorzystanie systemu w całej Polsce oraz zastosowanie ujednoliconych sygnałów świetlnych pozwolą pasażerom intuicyjnie poruszać po przestrzeni dworca oraz zredukować czas potrzebny na odnalezienie swojego miejsca w wagonie.  W przypadku systemów transportowych obejmujących szybką kolej miejską oraz metro proponowane rozwiązanie pozwoli na informowanie pasażerów oczekujących na peronie o napełnieniu poszczególnych wagonów pociągu. Dzięki tej informacji będą oni mogli wsiąść do mniej napełnionych wagonów i jednocześnie będą mogli zachować większy dystans od współpasażerów minimalizując ryzyko potencjalnej infekcji wirusowej.