Nagroda dla młodego naukowca-wynalazcy 2023. Pierwsza nagroda inż. Szymon Wcisło. Wydział Mechaniczny - Politechnika Krakowska za projekt Technologia Produkcji Biopaliw.

Student Automatyki i Robotyki laureatem konkursu ,,Młodzi naukowcy – wynalazcy 2023”

„Opracowanie systemu sterowania i wizualizacji dla reaktora biopaliw” to tytuł pracy magisterskiej, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie ,,Młodzi naukowcy – wynalazcy 2023” zorganizowanego przez Fundację Polonia International z Brukseli, podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2023 w Katowicach.

Autorem pracy jest Szymon Wcisło – student studiów drugiego stopnia Automatyki i Robotyki i członek koła naukowego KNAiR. Promotorem pracy jest dr inż. Stanisław Krenich z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji. Nagrodę przyznano za opracowanie systemu sterowania oraz automatyzacji procesu technologicznego dla jednej z wersji reaktora do produkcji biopaliwa znacząco skracające czas jego produkcji przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych oraz możliwości elastycznego skalowania produkcji. Zwycięzca został nagrodzony voucherem na tygodniowy wyjazd do najbardziej zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw i instytucji badawczych w Belgii oraz do Parlamentu Europejskiego.

Celem konkursu było docenienie młodych naukowców i wynalazców, którzy mimo młodego wieku realizują ciekawe pomysły i projekty, a które w przyszłości mogą stanowić o sile i konkurencyjności polskiej gospodarki. Spośród wielu prezentowanych rozwiązań eksperci wybrali 8 najbardziej innowacyjnych z całej Polski, których autorami są młodzi naukowcy i wynalazcy.

Tekst: S. Krenich.

Dyplom