Studenci WM

Studentki i doktorantka WM ze stypendiami naukowymi

W tegorocznej edycji programu stypendialnego dla aktywnych naukowo studentów i doktorantów, dla naukowych liderów przeznaczono łącznie aż 250 tys. zł.

Dwa razy w roku z Własnego Funduszu Stypendialnego fundowane są stypendia za prestiżowe osiągnięcia: publikacje naukowe, aktywny udział w projektach NCN, NCBR oraz Unii Europejskiej realizowanych na PK, patenty,  projekty innowacyjne prowadzone w ramach współpracy z FutureLab PK, INTECH PK lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, oraz za pierwsze trzy miejsca i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych i krajowych.

W rozstrzygniętym właśnie zimowym naborze wyróżniono stypendiami 23 studentów I i II stopnia studiów oraz 4 doktorantów.

Laureatki z Wydziału Mechanicznego:

  • Natalia Mędrowska  (studentka inżynierii medycznej) – za publikację naukową „Ocena masek ochronnych w badaniach mechanicznych i fizykochemicznych”, oraz za zajęcie I miejsca w konkursie krajowym
  • Justyna Więcek i Karolina Szawiraacz (studentki inżynierii medycznej) – za projekt  „Nietrombogenne materiały wielowarstwowe dedykowane do elementów systemu wspomagania serca, immobilizowane oligo-prolinami opracowywane w oparciu o biomechaniczny system „sztucznego pacjenta – SERCE”
  • Patrycja Bazan (doktorantka) – za publikacje naukowe: „Flame retardant polypropylene reinforced with natural additives.” 
     „A novel hybrid composites based on biopolyamide 10.10 with basalt/ aramid fibers: Mechanical and thermal investigation.”

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Listę wszystkich nagrodzonych można znaleźć TUTAJ.