Plakat opisujący wyniki badań

Sukces Studentki Inżynierii Biomedycznej

Natalia Mędrowska, studentka II roku Inżynierii Medycznej zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę studencką podczas konferencji naukowej Majówka Młodych Biomechaników. Tematem badań było porównanie właściwości mechanicznych i materiałowych maseczek ochronnych trójwarstwowych medycznych i niemedycznych. Poszczególne warstwy były poddawane testowi chłonności oraz zwilżalności, a wszystkie warstwy (bez rozdzielania) poddane statycznej próbie rozciągania.
Opiekunem badań jest dr inż. Sylwia Łagan z Katedry Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki Wydziału Mechanicznego. Konferencja odbywała się w formule online w dniach 18-20 czerwca 2021.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o konkursie:

https://www.biomechanik.pl/advances/