Gajos_Knefel

VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

W ubiegłym tygodniu, członkowie Koła Naukowego „Transport” – sekcja „Pojazdy Szynowe” wzięli udział w VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, która odbyła się w dniach od 9 do 11 grudnia 2021 roku. Sesja została zorganizowana w sposób zdalny w aplikacji Zoom oraz MS TEAMS, była również transmitowana na YouTube. Członkowie Koła Naukowego „Transport” przedstawili trzy referaty:

  • Analiza porównawcza lokomotywy spalinowej SM42 z linowymi urządzeniami przetokowymi (autorzy Paweł Gajos i Michał Knefel)

  • „Analiza taboru szynowego w aspekcie budowy sieci kolei dużych prędkości w Polsce” (autorzy Krzysztof Borowczyk, Jan Strojny, Dorota Zawadzka)

  • „Rozwój połączeń regionalnych na liniach kolejowych 66, 69 oraz 72 jako szansa na rozwój Zamojszczyzny” (Szymon Kudełka i Sebastian Kuleszyński)