GUM współpraca

Wizyta zarządu Głównego Urzędu Miar na Wydziale Mechanicznym

Współpraca Wydziału Mechanicznego z Głównym Urzędem Miar

20 stycznia na Wydziale Mechanicznym Dziekan J. A. Sładek miał przyjemność gościć zarząd Głównego Urzędu Miar, w osobach:

  • prof. Jacek Semaniak – prezes,
  • Rafał Kępka – wiceprezes
  • Dariusz Czułek – kierownik Zakładu Czasu i Długości
  • Andrzej Kurkiewicz – kierownik Zakładu Technologii Cyfrowych.

Celem spotkania były rozmowy na temat dalszej współpracy (trwającej nieprzerwanie od 2014 r.) Wydziału Mechanicznego z Głównym Urzędem Miar.

Metrologia, która jest obecna we wszystkich dyscyplinach nauk inżynieryjno-technicznych, w obecnych czasach zyskuje w Polsce coraz większe znaczenie. Dowodem na to jest założenie w ubiegłym roku Polskiej Unii Metrologicznej, ustanowienie nowego programu „Polska Metrologia”, którego celem jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią, ale także przyznanie dofinansowania w ramach programów mających na celu wytworzenie infrastruktury badawczej kluczowej dla dalszego rozwoju gospodarki w kraju i poszczególnych regionach, dla projektów z zakresu metrologii takich jak projekt NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Krakowska czy projekt ŚKLGUM Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, który realizowany jest przez GUM oraz Politechnikę Świętokrzyską. Dzięki tym projektom polska metrologia uzyska nowe możliwości związane z wytworzeniem najnowocześniejszej na świecie infrastruktury badawczej, a ich oddziaływanie będzie jeszcze większe gdy będą one realizowane przy ścisłej współpracy konsorcjów je realizujących oraz transferze wiedzy między Głównym Urzędem Miar a wiodącymi ośrodkami naukowymi w zakresie metrologii w Polsce.

 

(A. Gąska)

GUM

fot. A. Mościcka