cern

Wydział Mechaniczny w ramach współpracy z CERN oferuje program płatnych staży

Wydział Mechaniczny (WM) w ramach współpracy z CERN oferuje program 6-miesięcznych płatnych staży w CERN (Genewa) dla studentów studiów magisterskich lub studentów ostatniego roku studiów inżynierskich.
Formuła stażu jest bardzo atrakcyjna, zarówno merytorycznie jak i finansowo.


Staże odbywają się głównie w grupie 
EP-DT, budującej eksperymentalne systemy chłodzenia oparte na obiegu CO2, jednak współpracujemy z wieloma innymi grupami w CERN.
Preferowane kierunki studiów to: 
Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka. Kandydatów z innych kierunków też zapraszamy do aplikowania.
Podstawowe wymagania to znajomość języka angielskiego, chęć szybkiego uczenia się, komunikatywność. Pozostałe wymagania merytoryczne zależą od tematyki stażu.

Program stażowy w CERN jest programem stałym oferującym staż dla co najmniej 6-10 osób rocznie. Już ponad 80 studentów WM skorzystało z programu i wielu z nich kontynuuje karierę w CERN.

Aktualnie trwa rekrutacja na staż dla studentów o specjalności/kierunku:
a) automatyka (2 osoby, staż od 15 marca 2021 lub do uzgodnienia)

Poza zgłoszeniami na powyższą ofertą można zgłaszać się na kolejne terminy.

Więcej szczegółów można uzyskać:
Pełnomocnik Dziekana WM d/s Praktyk Zagranicznych, dr inż. Ryszard Kantor.
Kontakt: ryszard.kantor@pk.edu.pl
Bud. B, p. B207
tel: 12 628 35 85.