MuzeumLotnictwaPKUmowa1

Wydział Mechaniczny zaangażowany we współpracę z Muzeum Lotnictwa Polskiego

5 kwietnia została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Naukowcy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki zaangażowani będą m.in. w działania służące konserwacji, odbudowie i obsłudze eksponatów i urządzeń muzealnych, pomoc techniczną w zakresie konserwacji i uzupełniania zbiorów, w tym np. wykonywanie na terenie uczelni elementów konstrukcyjnych zabytkowych samolotów. Współpraca z muzealnikami obejmie także projekty dydaktyczne: praktyki studenckie, realizację zajęć dydaktycznych na terenie Muzeum (m.in. z zakresu silników przepływowych czy z wykorzystaniem ekspozycji tłokowych silników spalinowych), stworzenie w muzeum stanowiska dydaktycznego oraz wzajemne korzystanie z zasobów partnerów podczas oficjalnych wizyt gości z innych ośrodków naukowych i muzealnych, krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji na stronie głównej PK.

Źródło: mat. prasowe PK

Autor zdjęcia: Jan Zych