Toyota WM

Wykład pracowników Toyota Motor Poland

W dniu 27 listopada 2019 r. na Wydziale Mechanicznym PK odbyło się spotkanie z pracownikami Toyota Motor Poland. Nasi goście, Pani Anna Głogowska i dr inż. Andrzej Szałek, przedstawili wykład dotyczący Systemu Produkcyjnego Toyoty, Toyota Way oraz najnowszych technologii w motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie rozwijanych przez firmę Toyota wodorowych ogniw paliwowych.

Możliwość zapoznania się z powyższymi zagadnieniami była rozszerzeniem tematyki poruszanej w ramach zajęć dydaktycznych i niewątpliwie dla naszych studentów było to bardzo cenne doświadczenie.

Dziękujemy naszym gościom za umożliwienie konfrontacji nabytej wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką osób bezpośrednio związanych z Toyota.