Wyniki e-Sesji Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2020/21

Komisja pod przewodnictwem Pana Dziekana Bogdana Szybińskiego,
w składzie:
1) prof.PK, Magdalena Kromka-Szydek
2) prof.PK, Grzegorz Zając
3) prof.PK, Krzysztof Krupa
4) mgr Michał Maciukiewicz
po długiej naradzie postanowiła wybrać pięć najlepszych prac:

 

1 miejsce. Szymańska Anna, Zawadzka Dorota projekt nr. 19, Koło Naukowe „Transport”

Innowacyjny Peronowy System Oświetlenia Informacyjno-ostrzegawczego RPAS

Tomasz Talarczyk, Marcin Sroka, Krystian Zapotoczny projekt nr. 2, KOŁO NAUKOWE: KAiR

Ławica hybrydowych pojazdów podwodnych z dwu torowym systemem komunikacji.

2 miejsce. Magdalena Kaleta Kamila Kotnis Paulina Krajewska projekt nr.10, KOŁO NAUKOWE: IWP Form&Function

Obwoźny system handlu

3 miejsce.  Joanna Staniszewska projekt nr. 5, KOŁO NAUKOWE: IWP Form&Function

Klękosiad

Michał Garncarz, Patrick Gałowicz, Arkadiusz Mikosz  projekt nr. 3, Koło Naukowe :KAiR

System odrzucania baterii dla pojazdu pływającego dla celów zwiększenia zasięgu operacyjnego.

 

Wyniki 

Załączniki

  • xls - miejsca 14674 - miejsca
    Data dodania: 9 czerwca 2021 11:44 Wielkość pliku: 11 KB Pobrania: 555