indeks

Zapraszamy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej do udziału w bezpłatnym kursie AutoCAD

Zapraszamy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej do udziału w bezpłatnym kursie AutoCAD (3 moduły) w ramach projektu „REG – region uczący się” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18.

1. Liczba miejsc: 40 osób

2. W kursie mogą brać udział studenci 4 ostatnich semestrów studiów Ist. oraz studenci studiów IIst.

3. Kurs z racji panującej sytuacji epidemiologicznej będzie realizowany online (Autodesk udostępnia studentom bezpłatnie dostęp do oprogramowania).

4. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

5. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do Biura Projektu na adres e – mail (skan): biuro_reg@pk.edu.pl do 17.05.2020r.

6. Po zakwalifikowaniu uczestnik otrzyma komplet wymaganych do uczestnictwa dokumentów.

7. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji udziela Biuro Projektu drogą mailową.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa

Załączniki