Seminarium naukoweM6M5

Zaproszenie na seminarium naukowe

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji zaprasza wszystkich Studentów i Pracowników na seminarium naukowe

Wirtualna rynomanometria – modelowanie przepływu powietrza przez jamę nosową z wykorzystaniem klastra Prometheus (PLGrid/ACk Cyfronet)

Seminarium odbędzie się 30 marca 2022 r., na platformie TEAMS.