Statuetka

Wydział Mechaniczny nagrodzony certyfikatem „Studia z przyszłością”

image_pdfimage_print

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej Ogólnopolskiego Konkursu Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością”

kierunek studiów „Energetyka studia II stopnia” uzyskał certyfikat i znak jakości „Studia z przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji”.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”

Kierunki studiów, które w toku oceny w Programie „Studia z Przyszłością” uzyskają łącznie co najmniej 85 punktów rankingowych (na 120 maksymalnych), otrzymują Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” – znak jakości, który potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy. Znak ten jest świadectwem najwyższej jakości studiów.

Wyróżnienia nadzwyczajne dla najlepszych kierunków

Organizatorzy Programu „Studia z Przyszłością” przewidują również przyznanie dodatkowych wyróżnień w postaci Certyfikatów Nadzwyczajnych za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny (m.in. wyposażenie laboratoriów, systemy elektroniczne wspomagające dydaktykę akademicką) oraz wyróżnień za wzorowe umiędzynarodowienie studiów i współpracę z zagranicą.